QR code
Đại lý Vcoin Group Fanpage

CÔNG THÀNH CHIẾN
12-08-2020
Hướng dẫn chi tiết Công thành chiến

Công thành chiến là một nội dung guild cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả các guild khác được coi là kẻ thù. Người dùng có thể thực hiện PvP trong Khu vực chiến trường, không có hình phạt nào cho tình trạng tử vong hoặc giết người và sẽ không bị ghi vào Sổ Sinh Tử

Để tham gia vào Công thành chiến  từ Menu chính (1) chọn biểu tượng "Công thành chiến " (2) để truy cập vào Giao diện Công thành chiến .

Guild chiến thắng trong Công thành chiến  sẽ có quyền chiếm đóng Khu vực và quản lý Thuế khu vực. Thuế sẽ được thu theo mức thuế đã định cho đến Công thành chiến tiếp theo. Phần thưởng cho Guild thắng cuộc trong mỗi Trận Chiến sẽ là số tiền thuế đã thu.

 

Thông tin Cơ bản

Thông tin Khu vực: Dharvegawan (PVP) (Công thành chiến  đầu tiên tại khu vực “Dharvegawan”)

Lịch: Thứ 7 20.00 – 20.30 GMT + 7 (30 Phút)

Điều kiện tham gia: Guild lvl7 hoặc hơn

Đăng kí: Chọn biểu tượng "Công thành chiến " từ Menu chính để truy cập vào menu Công thành chiến .

(1) – Bản đồ Khu vực cho Công thành chiến 

(2) – Lịch mở Công thành chiến  vào Thứ 7 20.00 – 20.30 GMT + 7

(3) – Danh sách các guild đã đăng kí tham gia 

(4) – Phí đăng kí 50,000 Vàng (Phí này sẽ không được trả lại nếu bạn hủy đăng kí)

 

Bản đồ Giao diện Công thành chiến 

(1) - Bảng tin, chạm để hiển thị xếp hạng điểm cống hiến của guild.

(2) - Xếp hạng điểm cống hiến của guild. Chạm vào [i] để hiển thị Thông tin Điểm Chiếm lĩnh.

         Quái Thường: 10 điểm

         Quái Tinh Anh: 200 điểm

         Quái Thủ Lĩnh: 5.000 điểm

         Thành viên của Guild kẻ địch: 300 điểm

(3) – Thời gian còn lại của Trận Chiến (30 minutes)

(4) – Thời gian thay đổi vị trí của Boss và quái

(5) – Hiển thị Thông tin Bản đồ Trận Chiến

 

Thông tin Bản đồ

Chỉ những Guild tham gia mới có thể xem Thông tin Bản đồ khi Công thành chiến  bắt đầu

(1) – Bản đồ khu vực Trận chiến và guild đang chiếm đóng (tên được bôi vàng)

(2) - Trận chiến Công Thủ Thành Phố sẽ có thời gian đếm ngược là 30 phút.

(3) – Biểu tượng đỏ = Điểm Quái Thường/ Tinh tú mới xuất hiện.

(4) – Biểu tượng trắng = Cứ 5 phút điểm hồi sinh của Quái Thường/ Tinh tú sẽ ngẫu nhiên

(5) – Điểm hồi sinh của Boss sẽ xuất hiện sau khi Trận chiến bắt đầu được 5 phút và hồi sinh sau mỗi 5 phút.

 

Phần thưởng Cá nhân tham gia

Thành viên Guild tham gia Trận chiến có 10 điểm Cống hiến Cá nhân hoặc hơn sẽ được thưởng "Persona x 512" và được gửi qua Thư khi Công thành chiến  kết thúc.

 

Phần thưởng Guild

Thành viên Guild tham gia sẽ được hưởng tiền thuế và phần thưởng bổ sung tùy thuộc vào phương thức phân phối.

(1) – Tổng vàng được thưởng (Phần thưởng Chuỗi Chiếm đóng + Thuế khu vực thu được) và 120.000 Điểm Guild cho Guild Chiếm đóng.

(2) - Thuế suất khu vực được điều chỉnh bằng cách chạm vào mũi tên, được phép chỉnh từ 1% - 15%.

(3) - Chọn 3 Phương thức phân phối của bạn (100% cho Chủ Guild, Bằng nhau hoặc theo Cống hiến chiếm lĩnh )

(4) – Xác nhận Phương thức phân phối phần thưởng / Mức thuế điều chỉnh và phân phát cho thành viên guild qua Thư trong game

 

Thuế

- Thuế được tích lũy trong khu vực bản đồ Công thành chiến  từ thời điểm Trận chiến cuối cùng kết thúc đến thời điểm Trận chiến tiếp theo bắt đầu.

- Thuế tích lũy sẽ được giữ cho đến khi Guild chiến thắng Trận chiến cuối cùng trước khi kết thúc lịch trình Trận chiến Công Thủ Thành Phố tiếp theo.

- Thuế sẽ không được tích lũy trong khi Trận chiến đang diễn ra.

- Nếu thuế không được phân bố trước khi Trận chiến tiếp theo kết thúc, nó sẽ bị reset

 

Thêm