QR code
Đại lý Vcoin Group Fanpage

nhân vật

Thích Khách

  • Thích khách là class nhân vật có thể ẩn thân, tấn công kẻ địch và tạo sát thương trí mạng trong nháy mắt

Pháp Sư

  • Pháp sư có khả năng tấn công phép thuật mạnh và hiệu quả. Bên cạnh đó là năng lực tự phục hồi và có thể giảm thuộc tính năng lực của đối thủ

Cung Thủ

  • Cung thủ có thể tấn công tầm xa và tốc độ nhanh. Là class nhân vật tấn công tầm xa có hiệu quả nhất

Hiệp Sĩ

  • Hiệu sĩ có thể lực và khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Là class nhân vật có sở trường cận chiến