QR code
Đại lý Vcoin Group Fanpage

Chi tiết Bản cập nhật ngày 07.10.2020
07-10-2020
Rất nhiều sự kiện đang chờ đợi các bạn!

CẬP NHẬT


[MỚI] Hợp nhất Máy chủ
[MỚI] Cân bằng Nhân vật
[MỚI] Sửa lỗi và Nâng cấp giao diện trò chơi
[MỚI] Thay đổi giới hạn EXP cấp tối đa 100
[MỚI] Sự kiện Truy tìm mảnh của Ohn
[MỚI] Sự kiện Tăng tỷ lệ hợp thành Đá Ghép
[MỚI] Tăng tỷ lệ hợp thành Trang phục và giảm giả Rút thăm lại Trang phục
[MỚI] Sự kiện Bảo tồn Di vật Rồng & Tăng cơ hội rớt
[MỚI] Sự kiện điểm danh tháng 10 – Điểm danh 14 ngày
[MỚI] Xin chào tháng 10: Bất ngờ của Roha
[MỚI] Xin chào tháng 10: Sự kiện Giờ chơi của Roha
[ĐANG DIỄN RA] Sự kiện Tam Quốc Chí: Chu Du
[KẾT THÚC] Tết Trung Thu – Sự kiện Tăng tỷ lệ
[KẾT THÚC] Tết Trung Thu - Sự kiện Đăng nhập 7 ngày
[KẾT THÚC] Sự kiện Săn Nho Sĩ Vịt Ma
[KẾT THÚC] Sự kiện Chế tác Trang phục Hanbok
[KẾT THÚC] Tết Trung Thu – Sự kiện Hot Time
[KẾT THÚC] Sự kiện Tích Nạp/ Tiêu
[KẾT THÚC] Gói Trung thu và Gói Trang bị Đặc cấp
[KẾT THÚC] Giảm giá Hòm Đá Elf Đặc cấp
 
 

[(MỚI) Hợp nhất Máy chủ]

Các máy chủ hiện đã thống nhất!
Không tính các máy chủ Roha và Montt, 14 máy chủ đã được hợp nhất thành 5 máy chủ riêng biệt.
 
Khi vào các máy chủ hợp nhất mới (Felix, Lauke, Trava, Arie hoặc Karis), sẽ có một tùy chọn để lựa chọn giữa các máy chủ đã tồn tại trước đó.
 
Có thể tạo tối đa 5 Nhân vật trong mỗi Máy chủ.
Tức là Trong Felix, 5 Nhân vật trong Ohn và 5 Nhân vật trong Flox có thể được tạo.
 
Thị trường trong Chợ sẽ giống nhau bất kể máy chủ nào.
Tức là trong Lauke, danh sách vật phẩm từ Kael, Silva và Sharin sẽ có được áp dụng.
 
Phù văn, Khắc Ấn và Kho sẽ được giữ nguyên, nhưng không được chia sẻ giữa máy chủ gốc và các máy chủ hợp nhất khác.
 
Một nhân vật được niêm phong chỉ có thể được mở ra trong cùng một máy chủ.
Tức là Nhân vật A từ Máy chủ Ohn, sau khi bị niêm phong và bán, KHÔNG THỂ mở được trong Máy chủ Flox.
 

 
Các tính năng trò chơi bị ảnh hưởng:
 

  • Công Thủ Thành Trì (CTTT)/ Công Thành Chiến (CTC):

Guild thống trị cho cả CTTT và CTC sẽ được thiết lập lại
Nếu Phần thưởng từ CTTT hoặc CTC chưa được phân phối, chúng sẽ tự động được gửi đến Thủ lĩnh Guide
Kỉ lục cho cả CTTT và CTC sẽ được thiết lập lại
% Thuế sẽ được đặt lại cho cả CTTT và CTC
Danh sách Bang hội tham gia cho cả CTTT và CTC sẽ được thiết lập lại

  • Xếp hạng:

Tất cả xếp hạng kể cả xếp hạng Class cũng sẽ bị thiết lập lại.

  • PvP:

Tất cả lịch sử PvP, xếp hạng và Trả thù cũng sẽ được thiết lập lại

  • Chợ

Lịch sử mua và bán sẽ được thiết lập lại
            % Thuế sẽ được thiết lập lại 0%
            Vật phẩm đang được giao bán sẽ được gửi lại vào Hòm thư

  • Guild

Xếp hạng Guild sẽ được thiết lập lại
Lịch sử Guild sẽ được thiết lập lại
 
 

[(MỚI) Cân bằng Nhân vật]

Một số Kỹ năng đã được cân bằng lại
Thêm 1 ô tạo nhân vật mới.
 
Kỹ năng Chủ động:


 
Kỹ năng Bị động 

[(MỚI) Sửa lỗi và Nâng cấp giao diện trò chơi]

Thay đổi Hòm thư:
Hòm thư sẽ được chia ra làm 3 mục thay vì 2 mục như trước kia
 
Thường: Thư sẽ được gửi cho Nhân vật định sẵn, chỉ nhân vật đó có thể nhận
Máy Chủ: Thư sẽ được gửi cho Máy chủ đã định, chỉ nhận vật tại máy chủ đó có thể nhận
Tài Khoản: Thư sẽ được gửi cho Tài khoản, tất cả nhân vật trong tài khoản đó có thể nhận
Thay đổi Cài Đặt Trò chơi:
Đơn giản hóa nhân vật đã được thêm vào trong Cài đặt đồ họa
 
Các hiệu ứng của người dùng khác có thể được bật / tắt như sau:
Thành viên Tổ Đội
Thành viên Guild
Thành viên Guild Liên minh
Thành viên Guild đối địch
Người dùng khác
 
Sửa lỗi khác:

  • Tốc độ tự động hợp thành Đá Ghép đã được cập nhật.

  • Số lượng kết hợp Đá Ghép còn lại đã hiển thị không chính xác và thay vào đó sẽ hiển thị số lượng kết hợp Đá Elf còn lại. Lỗi này đã được sửa lại

  • Sự cố xảy ra với các thiết bị dòng iPhone X đã được khắc phục. Giao diện người dùng sẽ không hiển thị chính xác và các mục sẽ hiển thị chồng chéo với nhau.

 
 
[(MỚI) Thay đổi giới hạn EXP cấp tối đa 100]
Hiện tại mức tối đa là 100 với 100% EXP.
 
Lượng EXP đạt 100% ở Cấp 100 sẽ tạm thời tăng lên 500% giá trị hiện tại.
Tức là nếu cần 1000 EXP để đạt 100%, thì cần 5000 EXP để đạt 100%
 
Khi Cập nhật "Siêu việt" diễn ra, Thay đổi EXP này sẽ hoàn nguyên và số lượng EXP (không phải phần trăm) sẽ được thêm vào cấp độ Siêu việt mới của họ.
 
Thay đổi Giới hạn EXP này sẽ chỉ áp dụng cho Cấp 100 và sẽ bị xóa sau khi cập nhật được triển khai.
 

[(MỚI)Sự kiện Truy tìm Mảnh Ohn]

(07/10 ~ 22/10) [2 tuần]
Sự kiện Truy tìm Mảnh Ohn đã trở lại!
Tìm kiếm và săn lùng "Mảnh Ohn" ở khắp các khu vực khác nhau!


"Mảnh Ohn" khi mở sẽ có tỷ lệ ra Chúc phúc từ Thần toàn năng Ohn, và khi sử dụng nó, sẽ có thể ra những vật phẩm sau
 

 

[(MỚI) Sự kiện Tăng Tỷ lệ Hợp thành Đá Ghép]

(07/10 ~ 22/10) [2 tuần]
2x Tỷ lệ thành công khi hợp thành Đá Ghép Cổ Đại lên Đá Ghép Truyền Thuyết trong thời gian diễn ra sự kiện!
Chi phí kết hợp cũng sẽ được giảm giá 50%!

[(MỚI) Tăng Tỷ lệ hợp thành Trang phục & Giảm giá Rút thăm lại]

(07/10 ~ 22/10) [2 tuần]
Tăng 50% Tỷ lệ hợp thành Trang phục và Phù hiệp cấp Quý Hiếm trở lên!
Giảm giá 50% Rút thăm lại Trang phục khi hợp thành Trang phục Truyền Thuyết hoặc hơn trong thời gian diễn ra sự kiện!

[(MỚI) Bảo tồn Di Vật Rồng & Tăng tỷ lệ rớt đồ]

(07/10 ~ 22/10) [2 tuần]
Trong thời gian diễn ra sự kiện, có 30% Di vật Rồng của bạn không bị phá hủy khi nâng cấp thất bại!
Di vật Rồng sẽ có cộng thêm 50% tỷ lệ rợt đồ từ quái!
 
 

[(MỚI) Sự kiện Điểm danh Tháng 10 – 14 Ngày Điểm danh]

(07/10 ~ 22/10)
Đăng nhập hằng ngày trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận những phần quà từ GM!

[(MỚI) Xin chào tháng 10 – Bất ngờ của Roha]

(07/10 ~ 14/10) [7 ngày]
Leona có một món quà khác dành cho bạn!
Đăng nhập trong THỜI GIAN ĐĂNG NHẬP và nhận các vật phẩm miễn phí! Bạn phải đăng nhập một lần trong thời gian đã đặt!
Hãy để ý thông báo đẩy và nhận phần thưởng của bạn!


Thời gian Đăng nhập:
12:00 – 15:00 (GMT +7): Linh Hồn Chu Du x1 + Nhật Ký Chu Du x1
19:00 – 22:00 (GMT +7): Rương báu GM x1

 
[(MỚI) Xin chào Tháng 10 – Sự kiện Giờ chơi của Roha]

(09/10 ~ 12/10) [4 ngày]
Leona sẽ trao kho báu cho những ai tham gia thành công Sự kiện Giờ!
Chơi trong 120 phút. và nhận phần thưởng Phút thứ 120 (Phiếu Rồng Đỏ (1 giờ) (Khóa)) ít nhất hai lần trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận phần thưởng! *
 

* Phần thưởng sẽ được trao sau khi bảo trì vào 15/10/2020
 Rohan M - Cuộc chiến bất tận
Tải game tại: https://smarturl.it/RohanM 
Trang chủ: https://rohanm.vtcgame.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/rhnmvn/
Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/669013496625436/