QR code
Đại lý Vcoin Group Fanpage

Chi tiết Bản cập nhật ngày 10.09.2020
09-09-2020
Thời gian diễn ra bảo trì dự kiến: 6 giờ sáng - 12 giờ sáng 10/09/2020

CẬP NHẬT
 
Thời gian diễn ra bảo trì dự kiến: 6 giờ sáng - 12 giờ sáng 10/09/2020
[MỚI] Cân bằng Kỹ năng Nhân vật
[MỚI] Khu vực MỚI Kallistia & Phụ bản Đền Gió
[MỚI] Cập nhật Phần thưởng Nhiệm vụ
[MỚI] Kỷ niệm 100 Ngày – Sự kiện Boss Khu vực
[MỚI] Kỷ niệm 100 Ngày Sự kiện Hot Time
[MỚI] Kỷ niệm 100 Ngày – Sự kiện Điểm danh 7 ngày
[MỚI] Sự kiện Truy tìm Từ khóa 100 ngày
[ĐANG DIỄN RA] Cập nhật sự kiện Dekan Kiếm Sĩ Rồng
[ĐANG DIỄN RA] Sự kiện tăng Tỷ lệ của Ohn
[ĐANG DIỄN RA] Quà tặng tháng 9
[ĐANG DIỄN RA] Gói Cường hóa Phù văn & Gói Đá Cường hóa Đặc cấp
[KẾT THÚC] Thời gian Đình chiến – Sự kiện 1 tuần Tăng cấp Dekan.
[KẾT THÚC] Sự kiện Rớt Hòm Phụ bản Đặc biệt
[KẾT THÚC] Dekan đã Xuất hiện – Sự kiện Điểm danh 14 Ngày
[KẾT THÚC] Sự kiện Chuẩn bị cho sự Xuất hiện của Dekan
 
 
[(MỚI) Cân bằng Kỹ năng Nhân vật]
Một số thay đổi đã được cập nhật cho 2 class Dekan và Pháp sư.
  • Phản sát thương có thời gian hồi là 1 giây (trước đây là 0 giây)
  • Hiệu ứng của Kỹ năng Nội tại của Dekan “Rồng Hú Chuyên Tinh” giờ sẽ áp dụng ngay cả khi không ở Dạng Tiến hóa.
Các Kỹ năng Chủ động của Pháp sư đã được thay đổi như sau:
 
 
[(MỚI) Khu vực MỚI Kallistia & Phụ bản Đền Gió]
 
 
Hòm Elise đã được thêm vào trong menu Chế tác!
 
 
[(MỚI) Cập nhật Phần thưởng Nhiệm vụ]
Phần thưởng Nhiệm vụ cho các Nhiệm vụ nhất định đã được thay đổi. Sau đây là các Phần thưởng cập nhật của các Nhiệm vụ bị ảnh hưởng.
Rương Chiến Công Cấp Thấp bao gồm những vật phẩm sau:
 
Rương Chiến Công Cấp Trung bao gồm những vật phẩm sau: